İK


İK VİZYONUMUZ

Şirket hedeflerimiz doğrultusunda kalifiye insan kaynaklarını temin edip, mevcut kaynaklarımızın potansiyelini artırmak için gerekli alt yapıyı ve ortamı tesis etmek.

Birim içi ve birimler arası uyumu sağlayıp, bu uyumun meydana getireceği sinerjiyi şirket vizyonumuzu gerçekleştirmek için kullanmak.
Birimler arası koordinasyon ve iletişimi sürekli canlı tutmak.
İK ‘da kalite standardını yakalayıp, bu hususta da diğer firmalara örnek teşkil eden bir kurum olmak.


İK MİSYONUMUZ

Bölgemizde ve sektörümüzde; İK ‘da kalite standardını uygulayan değil, belirleyen olmak.


İK POLİTİKAMIZ

Kurumsal gelişiminin, personel gelişimi (kişisel gelişim) olmadan mümkün olmadığının farkında olarak, sekreterinden odacısına, yükleme elemanından servis şoförüne, muhasebecisinden satış temsilcisine kadar herkesin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak.

İlk etapta çalışanlarımızın kişisel potansiyellerini ortaya çıkartıp, daha sonra da var olan bu potansiyellerini artırmalarını sağlayacak adımları atmak.

Personeli yakından tanıyıp, personelin ihtiyaçlarına ve şirketin hedef ve yapısına uygun İK sistemi kurmak.

Çalışanlarımıza, şirketin bir parçası olduklarını hissettirerek, kurumu sahiplenmelerini sağlamak.

Personelimizin, işle ilgili veya iş dışı sorunları varsa bunları öğrenip, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak İK birimi oluşturmak.
Çalışanlarımızın iş motivasyonunu devamlı yüksek seviyede tutmak.